HOITOPARAMETRIT  -  ELÄINTEN HOITO

Laserterapian toteuttaminen käytännössä vaatii tiedon käytettävän laserlaitteen aallonpituudesta, wattimäärästä ja tarvittavasta annoksesta. Näistä saadaan laskettua hoitoon käytettävä aika.  Tarvittava säteilyannos riippuu hoidettavan alueen koosta ja vamman/tilan laadusta. Pulssitetuissa lasereissa myös taajuus on tärkeä huomioitava parametri.

AALLONPITUUS

Fotoneiden aallonpituus vaikuttaa siihen, kuinka syvälle säteet tunkeutuvat, sekä kudostyyppi, pigmentti ja pinnan likaisuus. Periaatteessa mitä isompi aallonpituus, sen invasiivisempaa säteily on. Terapialasereilla kuitenkin ihon fysiologiset

ominaisuudet vaikuttavat eri aallonpituuksien läpäisevyyteen. Näkyvä valo tunkeutuu ihon kerrosten läpi: dermikseen

ja epidermikseen, subkutaaniseen rasvaan saakka. Punaisen valon aallonpituudella (n. 630nm) toimiva laser

muodostaa pyöreän imeytymiskuvion kudoksessa, kun taas pidemmillä aallonpituuksilla jakaumakuvio on soikea.

Toki säteilyn tunkeutumiseen kudoksessa vaikuttavat muutkin tekijät.

ANTOTEHO

Laserin antoteho vaikuttaa lähinnä käsittelyajan pituuteen. Voimakkaalla laserilla samaan säteilyannokseen päästään nopeammin, kuin heikkotehoisella. Tehotiheys, W/cm2 tarkoittaa valotehoa pinta-alayksikköä kohden.

ANNOS

Annos ilmoitetaan usein energian määränä pinta-alaa kohden: J/cm2. Annos on yhtä kuin käsittelyaika x laserteho neliösenttimetriä (cm2) kohden.

TAAJUUS

Taajuus on värähdysten lukumäärän yhden sekunnin ajan. Taajuuden yksikkö on 1/s.